WEBCOM nabídl řešení pro řízení autoservisu

Autoservisy jsou nuceny klást si vysoké cíle z hlediska plynulé návaznosti servisních operací, adekvátního zákaznického komfortu a snahy o stoprocentní vytížení dílen. Řešení problému nabídl WEBCOM.

Toto zdánlivě nesnadné zadání může mít velmi jednoduché řešení díky softwarovým nástrojům, které zásadně zrychlí veškeré interní procesy, sníží chybovost danou lidským faktorem a následně pak zvyšují profitabilitu celé společnosti.

Jedním z takových řešení, které úspěšně implementuje u svých zákazníků společnost WEBCOM, je plánovač servisu a dílny.

„Plánuje servisní návštěvy, kapacity mechaniků i docházku zaměstnanců,“ vypočítává funkcionality plánovače Peter Ščepánek, Business Development Director firmy WEBCOM.

„Samozřejmostí je synchronizace dat s kalendářem v MS Outlook a i díky tomu je snadno srozumitelný bez nutnosti speciálního zaškolení jednotlivých uživatelů.“ Pro každého z nich eviduje systém úkoly a připomínky, jež zobrazí v libovolné předvolené formě. Nejpoužívanější variantou je plán pro aktuální den či týden, který je možné zasílat s potřebným předstihem například SMS zprávou.

Monitoring příjezdu automobilů

Jedna z nejvíce poptávaných funkcí je bezchybný monitoring příjezdu automobilů do servisu a dílny. Pomocí moderních plně digitálních IP kamer, které jsou online napojeny na DMS (Dealer Management System), monitoruje řešení příjezdy vozidel do servisu a management tak získává neocenitelného pomocníka pro dohled nad dílnou. Nespornou konkurenční výhodou je jednoduchá instalace a snadná rozšiřitelnost IP kamer s možností využití stávajícího rozvodu počítačové sítě. Díky funkci rozpoznávání registrační značky jsou k dispozici, již v okamžiku příjezdu vozidla do servisu, kompletní informace nejen o tomto voze, jeho majiteli, historii oprav, historii zakoupených vozidel majitelem, ale i o aktuálních závazcích či pohledávkách klienta. Aplikace také rozlišuje, zda byl zákazník objednán na servis pomocí plánovače, a automaticky je pak vyvolán příjem vozidla.

Kamerový dohled

Funkce kamerového dohledu ovšem nekončí u bran servisu. Kamery snímají značku vozidel nejen při příjezdu a odjezdu z dílny, ale i v průběhu všech servisních prací. Zajistí tak dokonalý dílenský monitoring a oprávněným uživatelům dovoluje plně kontrolovat procesy spojené se servisními operacemi. Poskytuje online přehled o každé fázi aktuálně otevřených zakázek. Je vyloučeno, aby se v takto monitorované dílně realizovaly bez vědomí odpovědného managementu servisu operace, které nebyly evidovány v DMS.

„Díky následnému monitoringu a reportingu vytížení dílny je možné při příjmu vozidla práce lépe a efektivněji rozvrhnout či zorganizovat a tím zamezit zbytečným prostojům,“ pokračuje Peter Ščepánek.

„Aplikace vyhodnocuje všechny příjezdy na dílnu, tedy bez ohledu na pořízené zakázky v DMS, a umožňuje sledovat jejich absolutní počet. Poskytuje také analýzy, které porovnávají reálný čas udaný mechanikem na zakázce oproti době, po kterou vozidlo stálo na dílně. Naši spokojení zákazníci mají šanci využít kapacity svých dílen na 100 %.“

Řízení skladového hospodářství

Další organickou součástí nabízeného systému je online řešení pro řízení skladového hospodářství založené na bezdrátové síti, ručních mobilních terminálech a čárových kódech. Mobilní sklad je určený pro provádění většiny skladových operací, jakými jsou disponibilita zboží, příjem a výdej zboží, inventury, přesuny zboží uvnitř skladu či meziskladové převody a mnoho dalšího.

Připojení k DMS je zajištěno prostřednictvím bezdrátové Wi-Fi sítě a díky tomuto připojení je možné používat mobilní sklad kdekoliv, kde je pokrytí tímto signálem. Data se propisují přímo do DMS systému, jejich pořízení je tak mnohem jednodušší a rychlejší. Používáním aplikace se výrazně sníží chybovost, která vzniká při ručním zadávání dat do systému, a pomocí jednoznačné identifikace produktů čárovými kódy se eliminují záměny zboží za jiné.

„Mobilní sklad vám umožní rychle a efektivně provádět skladové operace a to velmi snadno – pomocí ruční datové čtečky se snímačem čárových kódů,“ uzavírá Ščepánek.

„Vyskladňování a příprava servisních zakázek se tak výrazně zrychlí a zefektivní. Toky zboží a náhradních dílů ve skladech máte plně pod kontrolou a v reálném čase pracujete s přesnými, detailními a stále aktuálními informacemi. To jsou parametry, které vašemu servisu dodávají potřebnou efektivitu, přesnost a dynamiku.“Vydáno: 28.listopad 2016, v Dodavatelé, Logistika, Servis, Sklady, Software.
Zdroj: Jarmila Jelínková, WEBCOM