Škoda podpoří šest neziskových organizací

Škoda Auto, firemní Odbory KOVO a zástupci šesti neziskových organizací podepsali Memorandum k projektu Dlouhodobé zaměstnanecké sbírky. Vybrané prostředky pomohou organizacím Život dětem, Helppes, Bezpečně na silnicích, Světluška, Orion a Český svaz ochránců přírody.

ŠKODA AUTO se na poli společenské odpovědnosti firem (CSR) zaměřuje především na čtyři základní priority, a sice pomoc dětem, technické vzdělávání, bezbariérovou mobilitu a dopravní bezpečnost. Do podpory těchto aktivit se zapojují i zaměstnanci prostřednictvím dlouhodobých zaměstnaneckých sbírek.

V prvním kole projektu v letech 2014 a 2015 takto zaměstnanci vybrali částku 1,77 mil. Kč, kterou firma zdvojnásobila. Pro další období sbírek na následující 3 roky nominovali zaměstnanci ŠKODA AUTO 92 neziskových organizací, z nichž bylo následně vybráno 6 vítězných – i o nich rozhodovali samotní zaměstnanci hlasováním, do kterého se jich zapojilo 13 368. „Velký počet obdržených návrhů a přihlášek do našeho projektu ukazuje, jak silný a aktivní je neziskový sektor v České republice,“ uvedl Bohdan Wojnar, člen představenstva za oblast personalistiky, a dodal:

„Kromě finanční podpory hraje významnou roli v atraktivnosti našeho projektu zaměstnaneckých sbírek i možnost tříletého partnerství s tak silnou společností, jako je ŠKODA AUTO“. Zaměstnanci si mohou sami určit výši svého pravidelného příspěvku i to, ke které z vítězných organizací jejich částka zamíří.Vydáno: 7.prosinec 2015, v Sponzoring, Výrobci.
Zdroj: Škoda Auto