Roztoky hostily konferenci AutoSympo 2015

V Roztokách u Prahy se v listopadu konala tradiční konference AutoSympo, kterou pořádá Sdružení automobilového průmyslu, Česká automobilová společnost a ČVUT v Praze.

Dvoudenní akce byla určena pro širší odbornou veřejnost se zájmem o automobilový průmysl, silniční dopravu a jejich vliv na životní prostředí a konala v rámci projektu Rok průmyslu a technického vzdělávání, který byl vyhlášen Svazem průmyslu a dopravy ČR.

Zástupce agentury CzechInvest zde v rámci programu druhého dne prezentoval vybrané realizované projekty z automobilového průmyslu podpořené v minulých letech z Operačního programu Podnikání a inovace. Agentura představila i možnosti podpory výzkumu, vývoje a inovací z nového Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020.

Inovacím a výzkumu v oboru automotive se věnovalo kolokvium Centra kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka, které je jedním z nejvýznamnějších projektů Technologické agentury ČR. Během kolokvia diskutovali účastníci výsledky výzkumu a vývoje spalovacích motorů, paliv, hybridních pohonů, mechatroniky či řízení pohonů.Vydáno: 20.listopad 2015, v Eventy, Konference, Výzkum.
Zdroj: Business Info