Manažerské změny ve skupině C.S. Cargo

Aleš Willert, donedávna generální ředitel společnosti C.S.CARGO, se od 1. září stal generálním ředitelem celé skupiny C.S.CARGO Holding. Na jeho místo ve společnosti byl jmenován Petr Volák.

Cílem změn ve vrcholovém vedení je prohloubení synergie všech zemí, kde skupina C.S.CARGO působí, vzájemná spolupráce a využití obchodních příležitostí.

Aleš Willert působí ve společnosti C.S.CARGO už od roku 2010, kdy začínal jako provozní ředitel. V dubnu 2012 byl jmenován do funkce generálního ředitele společnosti a zároveň se stal předsedou představenstva společnosti C.S.CARGO. V oboru dopravy a logistiky pracuje prakticky po celou svou kariéru. Své zkušenosti získával mimo jiné jako provozní ředitel logistické společnosti ESA, či v pozici ředitele a předsedy představenstva firmy Milktrans.

Na místo generálního ředitele společnosti C.S.CARGO byl k 1. září představenstvem společnosti jmenován Petr Volák. Ten ve firmě působil už v letech 2009–2016, a to nejprve jako regionální manažer, od roku 2012 pak jako manažer úseku dopravy.

Manažerské pozice zastával také v letech 1998–2003 v maloobchodním řetězci Carrefour ČR a v letech 2004–2009 v logistické společnosti Loguran a.s. Zde fungoval poslední rok svého působení jako ředitel společnosti. Pozici ředitele zastával také od ledna 2018 ve firmě SD sped.

Petr Volák

Věřím, že všechny tyto změny nás posunou zase o krok dále a jsou logickým vyústěním dobré práce a výsledků celé společnosti. Oběma nově zvoleným generálním ředitelům přeji mnoho úspěchů,“ vyjadřuje se ke změnám ve společnosti Jan Blaško, akcionář Tuffieh Funds.Vydáno: 14.září 2018, v Logistika, Personálie.
Zdroj: C.S. Cargo