Jindřich Kotyza (vlevo)

Linde MH slavila 25 let v La Fabrice

Šéf Linde MH Jindřich Kotyza uspořádal oslavu 25 let firmy na českém trhu v holešovickém divadle La Fabrika. Party navázala na tradiční konferenci, která přinesla obchodním partnerům společnosti různá témata.

Konference se věnovala manažerskému investování z těch nejrůznějších úhlů pohledu. Ať to byly informace o pořizování manipulační techniky s ohledem na celkové náklady vlastnictví, tipy pro investici do vlastního zdraví, podněty pro řízení výkonnosti zaměstnanců či způsoby jak nejlépe zabezpečit obchodní vztahy.

Konference Linde MH se letos konala již po čtvrté a její odborný program ocenilo více než 90 účastníků z řad obchodních partnerů společnosti a další odborné veřejnosti.

„Velmi náš těší, že se nám letos povedlo připravit tak atraktivní program,“ říká Ing. Jindřich Kotyza, jednatel a ředitel Linde Material Handling Česká republika, a dodává, „konference nám umožnila potkat se a pohovořit s našimi partnery a společně diskutovat nad aktuálními tématy, se kterými se české společnosti dnes a denně setkávají.“

Linde MH - konference_Marek

Dopoledne zahájili Marek a Schuster

Konferenční program zahájila přednáška hlavního ekonoma společnosti Deloitte, Davida Marka, která se věnovala analýze české ekonomiky v globálním kontextu a očekávanému vývoji tuzemských i globálních makroekonomických ukazatelů, které mají přímý vliv na činnost českých firem. Následoval zajímavý příspěvek Michala Schustera, který účastníky konference zasvětil do tajů prezentačních dovedností a nastínil jim, jak nejlépe investovat do co nejlepšího manažerského projevu, který je často klíčem k dosažení obchodních cílů společnosti.

Manipulační techniku představili specilisté

Specialisté z Linde MH připravili pro návštěvníky konference srovnání různých druhů pohonu manipulační techniky, a to z pohledu celkových nákladů na vlastnictví, a nezapomněli ani na nejmodernější trendy v tomto oboru, které Linde MH, jako lídr na poli s manipulační technikou dlouhodobě sleduje. Modelové případy tak poukázaly i na high-tech, jako jsou Li-Ion baterie, palivové články či vodíkové technologie, které Linde MH ve svých strojích aktuálně testuje. B

ezpečnost obchodních vztahů a možnosti, jak ji správnými kroky posílit, byl předmětem příspěvku Jiřího Hlaváče z TPA Horwath.

V závěru konference se téma investic stočilo směrem k lidským zdrojům a lidskému zdraví. Investice do zdraví, téma MUDr. Reného Vlasáka, vedoucího lékaře Centra preventivní medicíny v Praze, poukázalo na základní předpoklad úspěšného pracovníka – jeho tělesné a duševní zdraví a přineslo tipy, jak si zdraví pěstovat, posilovat a udržet do vysokého věku. Lucie Melicharová ze společnosti learn2grow se potom následně věnovala novým možnostem úspěšného řízení lidských zdrojů.Vydáno: 23.říjen 2015, v Dodavatelé, Konference, Logistika, Vysokozdvižné vozíky.
Zdroj: Konference Linde MH, Erich Handl