Konference V4 projednala regulaci emisí CO2

Sdružení automobilového průmyslu přivítalo 13. dubna v Praze účastníky mezinárodní konference visegrádských zemí o budoucnosti automobilového průmyslu. Přinášíme video z akce.

Na konferenci vystoupili zástupci národních asociací výrobců automobilů a evropské asociace ACEA, zástupci z ministerstev a poslanci EP zemí V4 a rovněž firmy ze zapojených sektorů.

Jednání pomohlo vyjasnit a zdůraznit stanoviska zúčastněných zemí k dopadům navrhovaných emisních cílů CO2 z osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel pro roky 2025 a 2030 na průmysl zemí V4.

Řečníci se zabývali přípravou zemí V4 na nástup čisté mobility, nutným rozvojem infrastruktury a vytvářením pobídek pro nákup nízkoemisních vozidel. AutoSAP vítá a podporuje veškeré efektivní a ekonomicky realizovatelné aktivity vedoucí k co možná nejrychlejšímu snižování emisí v dopravě. Navržené cíle pro osobní automobily a dodávky musejí však být stejně ambiciózní jako realistické, shodly se partnerské automobilové asociace zemí V4.

Pro udržení konkurenceschopnosti českého automobilového průmyslu je třeba zodpovědně nastavit jak úroveň ambice, tak její načasování, jinak bude mít uvedená legislativa pro tuzemský autoprůmysl, o který se opírá česká ekonomika, nepříznivé následky.

V současné době je automobilový průmysl v regionu ve stabilní kondici. Mimořádný rok zažilo Česko, kde bylo loni vyrobeno rekordních více než 1,4 milionu vozidel. Aktuální výsledky nám mohou pomoci připravovat se na budoucnost, neboť hladký přechod k nízkoemisní mobilitě si vyžádá velké investice do automobilového průmyslu a bude znamenat změny v celém dodavatelském řetězci s dopady do jeho konkurenceschopnosti, možností růstu a udržení zaměstnanosti.

Neobejde se proto bez provázanosti přijímaných opatření, podpory národních vlád i z úrovně EU a úzké spolupráce veřejného a soukromého sektoru. Masivní nástup elektromobilů si vyžádá zavedení systému pobídek a rozvoj dobíjecí infrastruktury.

Asociace automobilového průmyslu zemí V4 shrnuly svá stanoviska do společného dokumentu „Key messages“.

V4 Automotive Summit: „Driving Competitiveness of V4 Countries“ se sešel v Praze 13. dubna 2018 a navázal na podobné setkání, které se uskutečnilo loni na jaře v Bratislavě. Konal se v době, kdy se v Bruselu projednává klíčová legislativa, která nastaví emisní limity CO2 pro budoucí automobily po roce 2020. Komisí navržená opatření mohou velmi zásadně ovlivnit automobilový průmysl visegrádských zemí. O navržených cílech se nyní jedná v Evropském parlamentu a Radě EU.

V4 picture

Konferenci podpořily, kromě AutoSAP, národní asociace automobilového průmyslu Maďarska, Polska a Slovenska. Finančně na realizaci přispěly Hyundai Motor Manufacturing Czech, ŠKODA AUTO a Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech.Vydáno: 23.duben 2018, v Elektromobily, Emise, Eventy, Konference.
Zdroj: AutoSAP, Miroslav Konvalina