Konference AutoSympo opět v listopadu

V Roztokách u Prahy se chystá konference a kolokvium “AutoSympo 2015” na téma Alternativní pohony aut. Ve dnech 11. – 12. listopadu ji  v hotelu Academic pořádá Sdružení automobilového průmyslu s Českou automobilovou společností a dalšími partnery.

Akce se pořádá v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání s podporou Svazu průmyslu a dopravy ČR. Celostátní symposium AUTOSYMPO se již tradičně pořádá jako dvoudenní akce s podporou světové Federace společností automobilových inženýrů a techniků FISITA. Nosným tématem AUTOSYMPO 2015 je stále velmi diskutované aktuální téma „Alternativní pohony automobilů“.

Symposium se už z tohoto důvodu stává místem setkání odborníků z oblasti výzkumu a výroby, legislativy, vzdělávání a všech těch, kteří se zabývají silniční dopravou a životním prostředím na celostátní, regionální i zcela lokální úrovni. Symposium se tak stává platformou pro výměnu zkušeností a pro konfrontaci záměrů a praktických výsledků řešení v této oblasti.

První den – je svým specifickým programem kolokvia rekapitulací výsledků práce pracovníků automobilového výzkumu a vývoje v roce 2015 v rámci projektu „Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka“.

Druhý den – konference je určena především pro odborníky zabývajícími se daným tématem a veřejnost, včetně příslušných organizací státní správy.

Konference se koná v rámci projektu Rok průmyslu a technického vzdělávání, který byl vyhlášen Svazem průmyslu a dopravy ČR. Konference akcentuje problematiku nedostatku kvalifikované pracovní síly a další témata související se vzděláváním, zvyšováním kvalifikace, aplikovaným výzkumem, vývojem a inovacemi.

Pořadatelé a odborní garanti symposia jsou:

Sdružení automobilového průmyslu Ing. Antonín ŠÍPEK Česká automobilová společnost (CAS-SAE) Ing. Ondřej VACULÍN, Ph.D. ČVUT v Praze, Fakulta strojní Prof. Ing. Jan MACEK, DrSc.Vydáno: 26.říjen 2015, v Alternativní pohony, Ekopaliva, Elektromobily, Konference.
Zdroj: AutoSAP, Antonín Šípek