GEFCO založilo nadační fond Gefcares

GEFCO má první nadační fond GEFCARES. Společnost fond založila s cílem poskytnout lidskou, finanční i materiální podporu vybraným charitativním organizacím.

Přímá podpora čtyř partnerských organizací

Po více než roce úsilí, které vynaložili zaměstnanci i partneři společnosti GEFCO, vznikl fond GEFCARES, který podpoří čtyři vybrané charitativní projekty:

 

GEFCARES bude v průběhu celého roku podporovat tyto organizace, pomáhat s financováním projektů, podporovat dobrovolníky při realizaci jejich poslání či řídit logistiku projektu. Založení nadačního fondu Skupiny doplňuje stávající charitativní aktivity, které jsou realizovány lokálními pobočkami.

Fond podporovaný zaměstnanci, klienty i dodavateli

Úkolem nadačního fondu je získávat finanční prostředky a zajistit jejich transparentní přerozdělení do vybraných partnerských sdružení. Finanční prostředky jsou zajišťovány především zaměstnanci, podílejí se ale i klienti a dodavatelé, v souladu s filosofií firmy stavící na partnerství.

Nadace GEFCARES je řízena Správní radou v čele s předsedou Pierre-Jean Lorrainem, členem představenstva Skupiny GEFCO a výkonným viceprezidentem pro střední Evropu, Balkán, Střední Východ, západní Evropu a Středomoří. Dalšími členy Správní rady fondu jsou  Emmanuel Cheremetinski, člen představenstva GEFCO  a výkonný viceprezident pro pozemní dopravu, skladování, vratné obaly a logistiku hotových vozidel, Susan Marro, výkonná viceprezidentka pro komunikaci a Stéphane Milhet, výkonný viceprezident pro lidské zdroje.

Lokální CSR aktivity GEFCO Česká republika

Mezinárodní aktivity Skupiny se pevně opírají o aktivní činnost lokálních poboček ve všech 44 zemích.

GEFCO Česká republika je v této oblasti velmi aktivní. Společnost rozvíjí širokou škálu aktivit pro své zaměstnance, za níž v minulém roce obdržela mj. také ocenění Top odpovědná firma. Pro zaměstnance GEFCO organizuje pravidelné workshopy Zdravá záda, výběhy z jednotlivých poboček s profesionálním instruktorem, zájemcům také hradí startovné na závodech v rámci série RunCzech a již druhým rokem se zapojila i do projektu Do práce na kole. V moderní jednací místnosti firmy nechybí ani zaměstnanecká knihovna. Fakt, že je zde péče o zaměstnance na vysoké úrovni dokazuje i podpis Charty diverzity, jímž se společnost zavázala k rovnému přístupu ke všem svým zaměstnancům bez ohledu na národnost, věk, pohlaví, náboženství či sexuální orientaci.

Paletka a Brita – výcvik asistenčních psů

Mezi GEFCO zaměstnance patří kromě lidí také dva vodící psi – Paletka a Britka. GEFCO pravidelně přispívá na výcvik a podporu obou fen. Paletka získala novou paničku nedávno a nově tak pomáhá studentce Evě, Britka už delší dobu pomáhá Danielce, která trpí myopatií.

Finanční podpora pro útulek v Bulharech

Zaměstnanci brněnské pobočky využili originálním způsobem přeplatky z příspěvků na obědy. Věnovali je na podporu místního útulku pro opuštěná zvířata v Bulharech.

Dar hasičskému týmu

Jako poděkování za záslužnou činnost předali v kolínské pobočce GEFCO profesionální headsety místnímu Hasičskému záchrannému sboru Ovčáry. Ten již několikrát realizoval cvičení se simulovaným požárem pro nácvik krizových situací v průmyslové zóně, kde GEFCO působí. Nechť tedy technika hasičům slouží a pomáhá ve zvládání krizových situací.

Úklid kolem pobočky

Ve spolupráci s TPCA se GEFCO zapojilo do dobrovolnického úklidu průmyslové zóny v Kolíně. Společně zaměstnanci věnovali jedno dopoledne svému bezprostřednímu pracovnímu okolí a rozhodli se ho společnými silami uklidit. Odměnou za vykonanou práci byl dobrý pocit i zorganizovaný doprovodný program.

GEFCO je ale také Dobrým andělem, podporuje občanské sdružení Smíšek a přispívá také na lokální kulturní akce, jako jsou Kmochův Kolín nebo TPCA Beat festival. Aktivně se podílí i na projektu Lepší místo na kolínsku, díky němuž se podařilo vybudovat např. šachový stůl v nemocničním parku nebo novou jídelnu pro Obchodní akademii Kolín.

 

 Vydáno: 27.březen 2019, v Nezařazené.
Zdroj: Beneš Group, Julie Růžičková