Federal-Mogul nabídl nové brzdové destičky

Federal-Mogul Motorparts rozšiřuje výrobní sortiment nových brzdových destiček Ferodo® Eco-Friction® a uvádí je i na trh náhradních dílů.

Destičky s označením Eco-Friction® se  podle dodavatele vyznačují novým složením třecích materiálů s nulovým nebo nízkým obsahem mědi a jako originální díly je do výroby nových vozidel v roce 2014 vůbec poprvé uvedla společnost Daimler. V současnosti se již montují do modelů Mercedes-Benz třídy C a Audi A4, další automobilky o jejich zavedení jednají.

Vedle výhod pro životní prostředí nabízejí Eco-Friction® podle výsledků nezávislých testů i významně vyšší brzdnou účinnost.

Eco-Friction® je patentovaná technologie originálních dílů vyvinutých pro automobilovou prvovýrobu. Federal-Mogul je jedním z prvních výrobců brzdových komponent, který výrobcům vozidel novou ekologickou techniku tohoto druhu nabízí. K začátku roku již Federal-Mogul technologií Eco-Friction® pokryl plných 95 procent svého výrobního sortimentu, takže všechny současné i teprve na trh uváděné modely aut už mohou využívat výkonnost a ekologickou nezávadnost destiček s nízkým a nulovým obsahem mědi, která podle posledních výzkumů působí toxicky ve vodních ekosystémech.

Přesvědčivé výsledky série praktických testů brzdových destiček Ferodo® Eco-Friction®

Kromě toho, že jsou ekologické, přesvědčují Eco-Friction® díky zkrácení brzdné dráhy i vyšší bezpečností a výkonností. Poslední výkonnostní testy prokázaly, že pokud jde o brzdný výkon, dokáží brzdové destičky Eco-Friction® nejen držet krok s klasickými výrobky na bázi mědi, ale dokonce nabízejí i v tomto směru podstatné zlepšení. Například v případě oblíbeného vozu Mk6 Volkswagen Golf jde o zkrácení brzdné dráhy z rychlosti 100 km/h o 10 % a z rychlosti 115 km/h o 17 %.

Rovněž lehká užitková vozidla těží z vybavení destičkami Eco-Friction®: Peugeot Boxer i Fiat Ducato vykazují zkrácení brzdné dráhy o 12 metrů z rychlosti 100 km/h a o 16 metrů ze 115 km/h. Prokázaly to testy, které provedla nezávislá zkušební společnost MIRA Ltd (UK). Uvedené hodnoty platí pro srovnání destiček Ferodo a druhého nejlepšího hodnoceného konkurenčního výrobku.

„Ve Federal-Mogul jsme velice potěšeni, že dále posilujeme naši řadu výrobků pro zákazníky na trhu náhradních dílů. I oni mohou nyní díky tomu využívat nejmodernější dostupnou techniku na stejné kvalitativní úrovni, s jakou dodáváme originální výbavu pro výrobce,“ řekl Silvano Veglia, produktový ředitel brzdných komponentů Federal-Mogul Motorparts v regionu Evropa, Blízký východ a Afrika. „Jako jeden z předních světových dodavatelů technologie brzd tak již dnes dokážeme uspokojovat budoucí potřeby našich zákazníků.“

Během uvádění novinky na trh náhradních dílů bude Federal-Mogul poskytovat servisům a distributorům maximální součinnost a nabídne jim marketingovou i technickou podporu na zdůraznění všech výhod prémiových brzdových destiček Eco-Friction®.

Jak probíhal vývoj Eco-Friction®

Měď je užitečný a velmi variabilní kov, který nemůže být jednoduše nahrazen jediným jiným materiálem. Federal-Mogul strávil pět let studiem a testy různých materiálů, které by mohly měď nahradit, a pracoval s technologiemi, které zajišťují požadované charakteristiky bez jakékoli újmy na výkonnosti. Zatím nejlepší dosažené složení je kombinací třiceti různých materiálů. Řada Eco-Friction® tak obsahuje řadu sulfidů kovů, nerostných látek, abraziv, vláken, keramických částic a určité formy tuhy, aby měla srovnatelné charakteristiky opotřebení a tření jako klasické brzdové destičky na bázi mědi.

Vývoj složení brzdových destiček řady Eco-Friction® s nízkým nebo nulovým obsahem mědi v tribologických laboratořích připomínal proces srovnávání otisků prstů, při němž se vytipovávaly alternativní materiály schopné vykázat stejnou výkonnost, jakou mají tradiční destičky na bázi mědi, pokud jde o brzdné vlastnosti, hlučnost, charakteristiku NVH (Noise-Vibration-Harshness), výdrž, a emise prachových částic (brzdový prach). Dosažené složení destiček Eco-Friction® společnosti Federal-Mogul zaručuje vysokou korozní odolnost činné části povrchu brzdového kotouče a vyšší statickou třecí výkonnost, která je zvláště důležitá při zastavení vozidla v kopci.

Jejich složení bylo odzkoušeno a ověřeno podle různých specifikací a technických požadavků na originální výbavu automobilů a je vhodné pro elektronické parkovací brzdy, lehčí brzdové třmeny a elektrické brzdové systémy, ale i pro vozidla s hybridním nebo elektrickým pohonem, která jsou kvůli baterii těžší než srovnatelné vozy s klasickým pohonem.

Vývoj a testování destiček Eco-Friction® probíhá v několika technických centrech společnosti Federal-Mogul v Evropě, Spojených státech a Asii. Eco-Friction® pro prvovýrobu se vyrábí pouze v závodě v italském Mondovi (CN), zatímco brzdové destičky pro trh náhradních dílů prodávané pod ochrannou známkou Ferodo® se vyrábějí v Mondovi a dalších provozech na celém světě, včetně českého závodu v Kostelci nad Orlicí.

Proč bez mědi?

Měď je klíčová součást složení třecího materiálu v brzdových destičkách, protože snižuje opotřebení destičky i kotouče, hluk a vibrace a zvyšuje třecí stabilitu v celém pásmu provozních teplot. Kov tvoří 5 až 20 procent hmotnosti destiček z materiálu s bezazbestovým, ekologickým složením označovaným jako NAO (Non Asbestos Organic) používaným zejména v Severní Americe a Asii a nebo z bezazbestového materiálu s nízkým obsahem oceli používaným zejména v Evropě, ale i v Asii a Severní Americe.

Legislativa v některých státech USA vyžaduje postupné odstraňování mědi z brzdových destiček kvůli jejímu negativnímu dopadu na životní prostředí. Ukázalo se totiž, že ovlivňuje obsah kyslíku ve vodě. Obsah mědi nová legislativa omezuje na méně než 5 % celkové hmotnosti brzdových destiček s cílem dalšího postupného snižování na méně než 0,5 %. Aby mohli vyhovět těmto novým zákonným normám, výrobci vozidel v současné době upravují brzdové soustavy směrem k nižšímu obsahu mědi. To do budoucna vytváří z alternativních výrobků s odlišným chemickým složením jako je právě Eco-Friction® nový standard pro všechna nově vyráběná vozidla na všech světových trzích.

Legislativa, která bude od výrobců brzdových destiček vyžadovat, aby ze svých výrobků úplně odstranili měď, nabude ve světě platnosti až v roce 2025. Díky zkušenostem získaným během let při vývoji alternativního složení a třecích materiálů však Federal-Mogul již včas předvídal budoucí potřeby globálního trhu. Řada nejvýznamnějších výrobců vozidel od něj proto již nyní nyní očekává, že vybaví materiály Eco-Friction® i jejich výrobky.

Federal-Mogul-válecVydáno: 12.únor 2016, v Aftermarket, Dodavatelé, Servis.
Zdroj: Temper Communication