Evropa do září zaregistrovala 1 572 994 vozidel

Za leden až září 2015 bylo v zemích EU + EFTA podle údajů ACEA poprvé zaregistrováno celkem 1 572 994 nových užitkových vozidel a autobusů, upozornil AutoSAP.

Je to o 11,92 % (o 167 517 ks) více než za stejné období roku 2014. V zemích EU byl zaznamenán růst o 12,16 %, v zemích EFTA však pouze o 5,64 %. V České republice došlo k nárůstu o 22,89 % (o 3 736 ks).

I. LEHKÁ UŽITKOVÁ VOZIDLA – do 3,5 t celkové hmotnosti (LCV =<3,5t)

V této kategorii vozidel byl oproti stejnému období roku 2014 (leden – září) zaznamenán v souhrnu (EU + EFTA) nárůst prvních registrací o 11,24 % (to je o 129 832 ks).

K růstu došlo na všech významných evropských trzích, pokles byl zaznamenán pouze v Lucembursku (- 1,42 %), Slovinsku (-1,66 %) a Lotyšsku (-6,82 %).

II. UŽITKOVÁ VOZIDLA od 3,5 t do 16 t celk. hmotnosti (MCV – Trucks >3,5t <16t)

Užitkových vozidel v této kategorii bylo za leden až září 2015 v zemích EU + EFTA poprvé zaregistrováno celkem 48 751 ks, což je o 2,66 % (o 1 265 ks) více než za stejné období roku 2014.

V této kategorii došlo k poklesu prvních registrací na řadě evropských trhů, z největších evropských trhů to bylo v Německu (-3,14 %), Francii (-3,88 %) a Polsku (- 3,32 %). Český trh je podle počtu prvních registrací na 7. místě v Evropě a patří mezi trhy, kde došlo k meziročnímu růstu.

III. UŽITKOVÁ VOZIDLA nad 16 t celkové hmotnosti (HCV – Trucks > 16t)

Za devět měsíců roku 2015 bylo v této kategorii zaregistrováno 193 737 ks vozidel, což je o 19,72 % (o 31 914 ks) více než ve stejném období roku 2014. K poklesu došlo na dvou evropských trzích – ve Švédsku (- 1,66 %) a ve Švýcarsku (- 8,71 %). Trh v České republice se řadí na osmé místo v Evropě.

IV. AUTOBUSY (MBC+HBC – Buses > 3,5t)

První registrace nových autobusů v zemích EU a EFTA jsou oproti stejnému období roku 2014 (leden až září) vyšší o 17,49 %, to je 4 506 ks. Česká republika patří mezi země s nárůstem prvních registrací nových autobusů. Na rozhodujících evropských trzích (TOP 8 trhů), které tvoří více než 78% trhu zemí EU + EFTA, došlo k poklesu pouze na trhu Švédska (-13,03 %).

Arriva-Interier_novych_autobusu_dopravce_MoravaVydáno: 9.listopad 2015, v Registrace, Statistika.
Zdroj: AutoSAP, Antonín Šípek