Ilustrační foto

ČNB schválila letošní první Zprávu o inflaci

Bankovní rada České národní banky na svém zasedání 11. února 2016 schválila letošní první Zprávu o inflaci

Tato zpráva je jednou ze základních součástí komunikace centrální banky s veřejností v režimu cílování inflace. Stěžejní částí Zprávy o inflaci je popis čtvrtletní makroekonomické prognózy ČNB. Ta představuje klíčový vstup pro rozhodování o měnové politice. Smyslem zveřejňování prognózy a jejích předpokladů je činit měnovou politiku co nejvíce transparentní, srozumitelnou, předvídatelnou, a proto důvěryhodnou. Zprávu o inflaci předkládá ČNB dvakrát ročně k projednání Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

Prognóza očekává, že celková i měnověpolitická inflace se budou zvyšovat a na horizontu měnové politiky dosáhnou 2% cíle; poté se budou pohybovat lehce nad ním. K dosažení 2% cíle ČNB, jehož udržitelné plnění je podmínkou pro návrat do standardního režimu měnové politiky, dojde podle prognózy na počátku roku 2017.

 Vydáno: 12.únor 2016, v Analýza, Finanční instituce.