BMW: my emisní testy neobcházíme

BMW Group podle vlastního vyjádření nemanipuluje ani neobchází žádné emisní testy. “Dbáme zákonných předpisů v každé zemi a plníme všechny místní požadavky na testování a zkoušky,” oznámila značka.

“Jinými slovy to znamená, že emise vypouštěné z výfuků našich vozů jsou stejné, ať již motory běží na testovací stolici nebo v reálném provozu. Procesy a závazné předpisy uvnitř BMW Group jsou ve všech úrovních vývoje nastaveny tak, aby zamezily pochybením. Dvojice studií prováděných ICCT potvrdily, že BMW X5 a dalších 13 vozidel BMW úspěšně prošly testy na množství vypouštěných emisí NOx. Mezi hodnotami v laboratorních testech a testování v reálných podmínkách nebyly shledány odchylky v množství produkce NOx. Jsme připraveni diskutovat o našich testovacích procedurách s odpovídajícími autoritami a kdykoliv poskytnout automobily k testům,” uvedla zpráva automobilky.

BMW X1Vydáno: 29.září 2015, v Emise, Kauza, Výrobci.
Zdroj: BMW Press Centrum