Ředitele Alcaru Libora Rajdla jsme potkali na jízdách Aut roku v Lysé nad Labem: “Na trhu se objevili desítky tisíc kusů padělaných kol s našimi čísly a to i ve skladech Škody,” stěžoval si jejich oficiální dovozce.

Alcar: pozor na padělky našich kol

Podle importéra litých kol Alcar jsou v poslední době jsou v mnoha internetových B2B pneu srovnávacích portálech k nalezení  nelegální napodobeniny kol, která jsou nabízena pod objednacími čísly tohoto dovozce.

Litá kola prodávaná na trhu s náhradními díly podléhají v České republice české homologaci dle zákona zákona č. 56/2001 Sb. Nejjednodušším způsobem zápisu ráfků a pneumatik do technického průkazu vozidla nad rámec uvedených výrobcem je zápis na základě Typového listu (viz informace v bodě A uvedené na webových stránkách Ministerstva dopravy http://www.mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava/Dovoz_registrace_a_schvalovani_vozidel/Schvalovani_vozidel/Zapis_rafku_a_pneumatik/Postup_zapisu_rafku_a_pneumatik_do_technickeho_prukazu_vozidla.htm).

ALCAR BOHEMIA je vlastníkem českého schválení a je tak oprávněn ze své databáze vystavovat Typové listy k litým kolům, která dováží do České republiky. Tisk Typových listů probíhá, dle schválení Ministerstva dopravy ČR, přímo u obchodních partnerů ALCAR BOHEMIA, kteří jsou prodejci kol importovaných ALCAR BOHEMIA.

ALCAR BOHEMIA jako držitel schválení mimo jiné ručí za to, že pohyb kola od výroby až k zákazníkovi probíhal za bezpečných podmínek a kola nebyla poškozena nevhodným způsobem skladování či přepravy. ALCAR BOHEMIA tedy může vystavovat Typové listy a převzít tak záruku za dodržení certifikované jakosti dodaných výrobků pouze u kol, která prošla jeho systémem. U takových kol může dohledat a ručit za jejich původ i distribuční cestu do ČR.

V ostatních případech, kdy jsou litá kola dovezena ze zahraničí do ČR subjektem, který není držitelem schválení (viz seznam držitelů schválení v odkazu výše), se zápis ráfků do technického průkazu vozidla řídí dle bodu C postupem pro zápis individuálně dovezených ráfků na základě kontroly v pověřené zkušebně (viz odkaz výše). Tento způsob zápisu kol je časově a finančně podstatně náročnější záležitostí.

ALCAR BOHEMIA do ČR dováží a prodává litá kola značek AEZ, DOTZ, DEZENT a ENZO a ke kolům těchto značek vystavuje Typové listy pro konkrétní vozidla na základě provedených homologačních zkoušek.

Alcar_DOTZ 2016Vydáno: 11.listopad 2015, v Autokola, Dodavatelé, Kauza, Servis.
Zdroj: Alcar, Jiří Polívka