3M otevřela druhé inovační centrum v ČR

Technologická společnost 3M otevírá v České republice druhé Inovační centrum. Unikátní bude tím, že umožní testovat nové materiály a pracovní postupy v podmínkách reálné výroby.

Nabídne podle manažerů 3M unikátní možnost testovat nejen materiály, ale i výrobní postupy. To vše v prostředí simulujícím reálný výrobní proces. Firmy tak mohou prostřednictvím inovačního centra 3M rychleji reagovat na poptávku zákazníků.

„Doba přípravy testování aplikací se tím zkrátí, čímž zvýšíme spokojenost našich zákazníků,“ odhaduje Rudolf Melezinek, Technický ředitel, 3M Central Region.

Plocha o rozloze 350 m2 umožní testovat aplikace pro hlavní průmyslová odvětví v ČR, tedy pro automobilový průmysl a výrobu dalších dopravních prostředků, kovozpracující průmysl, energetiku a další.

„Lokální inovační centra 3M jsou vybavena například stroji pro trhání, klimatickou komorou nebo různými typy průmyslových brusek. Máme zde i tzv. hlukovou kabinu, kde můžeme simulovat hlukovou zátěž, a tak pro zákazníky ověřit uživatelský komfort našich chráničů sluchu,“ potvrdil Rudolf Melezinek. Nespornou výhodou je, že 3M může díky tomuto vybavení testovat zákaznické aplikace přímo v České republice.

Typickým příkladem využití nového inovačního centra bude například vytipování optimálního produktu na broušení včetně navržení aplikačního postupu a parametrů aplikace. Stejně tak inovační centrum nabízí zázemí pro školení operátorů zákazníků 3M.

„Příkladem již realizovaného úspěšného projektu je spolupráce se společností TPCA, v rámci které probíhal společný vývoj aplikací polepů dveřních sloupků. Automobilka v Japonsku se při vývoji jednoho z jejich nových modelů obrátila na zastoupení 3M v Japonsku. Společně zpracovali prvotní návrh, který jsme posléze převzali a s využitím našeho lokálního inovačního centra jsme dovyvinuli tvary fólií do výsledné sériové podoby včetně odladění aplikační technologie na straně lokálního zákazníka,“ popisuje Rudolf Melezinek.

Proces návrhu řešení spočívá v digitální úpravě tvarů a následné výrobě prototypových vzorků, které se zkouší na konkrétních tvarech karoserie až do úplného odsouhlasení finální podoby zákazníkem.

První inovační centrum otevřela společnost 3M v Praze před třemi lety. Za tuto dobu umožnilo vznik osmi technických pracovních míst.

„Inovační centrum pracuje ročně na více než stovce technických projektů. Pro automobilový průmysl technicky podporujeme projekty s partnerským lokálním zpracováním 3M materiálů do nového produktu. V mnoha případech jsme zkrátili přípravu vzorků či tvorbu prototypů výrobku zákazníka z týdnů na dny,“ prozradil Rudolf Melezinek. Na celém světě má 3M síť více než 53 inovačních center.

3M je globální technologická společnost. Její české zastoupení se řadí mezi významné partnery českého průmyslu, zdravotnictví, školství a vědy. Cílem společnosti je ocitnout se blíže svým zákazníkům ve smyslu testování a vývoje aplikací.

„Technologie a odbornost zaměstnanců 3M samy o sobě nestačí, rozhoduje konkrétní aplikace technologie u každého jednoho zákazníka. Aplikace musí splňovat nejen technické normy, ale současně i očekávání zákazníků,“ vysvětluje Rudolf Melezinek.

Prostory inovačního centra budou k dispozici i studentům, se kterými společnost 3M dlouhodobě spolupracuje. V prvním inovačním centru například hostila středoškolskou odbornou činnost.

3M LogoVydáno: 10.únor 2016, v Dodavatelé, Výzkum.
Zdroj: 3M