Pavel Štěpánek, výkonný ředitel ČBA

ČBA vítá návrh na Národní rozvojový fond

Česká bankovní asociace vítá návrh na vytvoření Národního rozvojového fondu, který je z ekonomického pohledu progresivnější a inovativnější než zavedení jakékoliv formy dodatečného sektorového zdanění.

Nejedná se totiž o jednorázové financování spotřeby, ale tvorbu aktiv, která společnost využije pro svůj dlouhodobý sociální a ekonomický rozvoj. Na základě dosavadních jednání vznikne v nejbližších dnech pracovní skupina složená ze zástupců stání správy a expertů bank. Naší snahou bude, aby fond vznikl co nejdříve.  Jeho fungování bude záležet jednak na objemu prostředků, které do něj vloží banky a další přispěvatelé, ale také i na kvalitě projektů, které bude předkládat vláda. Fond by měl fungovat jako nezávislá a plně profesionální instituce.

Národní rozvojový fond pomůže státnímu rozpočtu i v oblasti mandatorních výdajů. Snížením tlaku na přímé investice požadované od státu se uvolní prostor pro řešení dalších výdajových potřeb státu. Cílem návrhu je výrazně navýšit investiční kapacitu české ekonomiky o desítky až stovky miliard korun ročně, zejména v těchto oblastech:

o   nájemního nebo sociálního bydlení

o   vzdělávání, včetně vzdělávací infastruktury jako jsou školky a školy

o   dopravní infrastruktury

o   digitalizace ekonomiky, strukturálně znevýhodněných regionů, včetně vědy a výzkumu

Dlouhodobé zaměření fondu bude mít pozitivní dopad na rozvoj celé společnosti i v dobách horšího ekonomického vývoje. 

Pavel Štěpánek, výkonný ředitel České bankovní asociace

 

 Vydáno: 20.květen 2019, v Banky, Legislativa, Společenská zodpovědnost.
Zdroj: Monika Petrásková